Kategorie
Bez kategorii

Agroturystyka pomorskie – sprawdź co Ci zaoferuje!

Agroturystyka pomorskie to niesamowite narzędzie edukacyjne o zróżnicowanym oczekiwanym wpływie na plan edukacyjny. Uczniowie, studenci, młodzież i dorośli lepiej rozumieją: tradycyjną kulturę wiejską, procesy produkcji i dystrybucji produktów rolnych, znaczenie zdrowej żywności w życiu ludzi, ochronę środowiska itp. W ostatnich latach potencjał agroturystyki do generowania korzyści społeczno-ekonomicznych dla rolników i dostawców został ustalony w wielu kontekstach międzynarodowych. Niniejsze badanie ma na celu określenie głównych korzyści społeczno-ekonomicznych agroturystyki dla społeczności rolniczych na pomorzu w skali krajowej. W celu pokrycia potencjału rolniczego wybrano dziewięć województw. Analiza czynnikowa danych pozwoliła na wyodrębnienie dziewięciu czynników społecznych i ekonomicznych, które następnie przeanalizowano za pomocą analizy regresji krokowej. Wyniki wskazują, że dywersyfikacja gospodarstw rolnych na przedsiębiorstwa turystyczne, takie jak agroturystyka pomorskie wprowadziłaby nowy bodziec rozwoju społecznego i gospodarczego dla lokalnych społeczności. Wykorzystano wyniki regresji krokowej, aby określić, które czynniki agroturystyki są wymagane do rozwoju społeczno-gospodarczego pomorza. Czynniki zostały podzielone na dziewięć kategorii rozwoju społeczno-gospodarczego: doskonalenie działań edukacyjnych i edukacyjnych, rozwój kulturalny, partycypacja społeczna, dobrze prosperująca gospodarka lokalna, dążenie do wartości osobistych, generowanie dochodów, poprawa jakości życia, budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz modyfikacja struktury migracji. Wśród tych kategorii rolnicy/dostawcy w społecznościach rolniczych skoncentrowali się przede wszystkim na pogoni za wartościami osobistymi i generowaniu dochodów z miejsca jakim jest agroturystyka pomorskie.