Kategorie
Bez kategorii

Wyjazdy z Polski do Niemiec Opole w świetnej cenie!

Tam, gdzie transport jest przydzielony autobusem publicznym, autobusem kontraktowym lub pociągiem, oczekuje się, że uczniowie we własnym zakresie dostaną się do iz punktu odbioru i odbioru.

W przypadku większości uczniów usługa „od drzwi do drzwi” nie jest świadczona i można oczekiwać, że dzieci będą chodzić w rozsądnej odległości do i z punktów odbioru i zwrotu, na początku i na końcu podróży.

Rodzice lub opiekunowie zamawiający wyjazdy z Polski do Niemiec Opole są odpowiedzialni za zorganizowanie opieki do i z punktu odbioru i zwrotu, jeśli uznają to za konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Jeżeli uprawnienie do transportu zostało przyznane z powodu niedostępności trasy pieszej do szkoły, niekoniecznie dotyczy to trasy pieszej do iz punktu odbioru i przywozu.

Rodzice lub opiekunowie zamawiający wyjazdy z Polski do Niemiec Opole są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie swoich dzieci podczas podróży do, z i w punkcie odbioru i zwrotu.

Uczniowie odbywający wyjazdy z Polski do Niemiec Opole powinni przybyć na miejsce odbioru i zwrotu 5 minut przed zalecaną planowaną godziną odjazdu.

Uczniowie wyjeżdżający z Polski do Niemiec Opole powinni rozsądnie czekać na pojazd. Zgłoszenia niewłaściwego zachowania w punkcie odbioru i zwrotu będą kierowane do szkoły i odpowiednio rozpatrywane. Uczniowie powinni pamiętać, że będąc w mundurkach reprezentują swoją szkołę.